Propozice

Propozice k závodu Šilheřovický šlaušek 2021

Letošní 9. ročník MTB závodu Šilheřovický šlaušek 2021 se uskuteční v sobotu 4.9.2021 v areálu hřiště TJ Sokol Šilheřovice, kde bude rovněž od 10:00 probíhat prezence a dodatečná registrace závodníků do hlavního závodu. Prezence dětí s možností dodatečné registrace na místě bude probíhat už od 9:00.

Start a cíl

Start i cíl je v areálu hřiště, resp. v jeho těsné blízkosti. Dětské závody mají start od 10:00 hod. Start hlavního závodů na 20 km a 40 km je stanoven na 13:00 hod. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu termínu závodu vlivem nepříznivého počasí, nepředvídatelných událostí či mimořádných vládních ochranných a zdavotních opatření a právo k časovému posunu startů v případě kolize s vyhlašováním výsledků závodů nebo v případě jiných nenadálých událostí.

Kategorie

Zájemci se mohou přihlásit do jedné z následujících soutěžních kategorií:

1. trať 20 km
- muži 15-29 let (muži narození v letech 2006 – 1992)
- muži 30-39 let (muži narození v letech 1991 – 1982)
- muži 40-49 let (muži narození v letech 1981 – 1972)
- muži 50 + (muži narození v letech 1971 a dříve)
- ženy do 39 let včetně (ženy narozené do roku 1982 včetně)
- ženy 40 + (ženy narozené v roce 1981 a dříve)

2. trať 40 km
- muži 15-29 let (muži narození v letech 2006 – 1992)
- muži 30-39 let (muži narození v letech 1991 – 1982)
- muži 40-49 let (muži narození v letech 1981 – 1972)
- muži 50 + (muži narození v letech 1971 a dříve)
- ženy do 39 let včetně (ženy narozené do roku 1982 včetně)
- ženy 40 + (ženy narozené v roce 1981 a dříve)

3. dětská trať 3/6/9/12 km
- dívky 6-7 let (3 km / 1 kolo) (dívky narozené v letech 2015 – 2014)
- dívky 8-9 let (3 km / 1 kolo) (dívky narozené v letech 2013 – 2012)
- dívky 10-11 let (6 km / 2 kola) (dívky narozené v letech 2011 – 2010)
- dívky 12-13 let (9 km / 3 kola) (dívky narozené v letech 2009 – 2008)
- dívky 14-15 let (12 km / 4 kola) (dívky narozené v letech 2007 – 2006)
- chlapci 6-7 let (3 km / 1 kolo) (chlapci narození v letech 2015 – 2014)
- chlapci 8-9 let (3 km / 1 kolo) (chlapci narození v letech 2013 – 2012)
- chlapci 10-11 let (6 km / 2 kola) (chlapci narození v letech 2011 – 2010)
- chlapci 12-13 let (9 km / 3 kola) (chlapci narození v letech 2009 – 2008)
- chlapci 14-15 let (12 km / 4 kola) (chlapci narození v letech 2007 – 20006)

Informace o trati

Základní závodní trať o délce 20 km bude označena fáborky či šipkami a pojede se od hřiště mírně nahoru směrem k pískovně a Černém lesu. Součástí trasy je také 3km okruh dětského závodu.

Závodníci v kategorii 40 km pojedou dva okruhy, závodníci v kategorii 20 km jedou pouze jeden základní okruh. Trasa vede po lesních a polních cestách a pěšinách (hliněných, šotolinových, kamenitých) a z důvodů několika techničtějších úseků je vhodná především pro horská kola, ale sjízdná je i na trekových kolech. Přibližně v polovině trati bude umístěna občerstvovací stanice. Aktuální mapa s GPS souřadnicemi je stejná jako loni a je k dispozici na serveru Bikemap.net

Dětská trať má základní délku 3 km. Start i cíl je společný s hlavním závodem a dětský okruh částečně kopíruje část hlavního závodního okruhu. Vyjíždí se taktéž od hřiště mírným stoupání směrem k Černém lesu, ale před sjezdem do pískovny se u lesa zabočuje směrem doleva dolů k bažantnici.

Dle zvolené kategorie pojedou chlapci a dívky 1, 2 , 3 nebo 4 závodní kola o celkové délce 3, 6, 9 nebo 12 km. Aktuální mapa s GPS souřadnicemi je taktéž k dispozici na serveru Bikemap.net.

Výsledky a měření

Měření závodu bude realizováno profesionální časomírou a každý závodník obdrží u prezence nevratný elektronický čip, který je součástí startovního čísla. Výsledky závodu budou po ukončení zveřejněny v prostorách akce a posléze zveřejněny na internetových stránkách Prajzsky-SK.eu.

Podmínky účasti

Podmínkou účasti na hlavním závodu je registrace a zaplacení startovného ve výši 200 Kč nejpozději do 1. 9. 2021. Platbu je nutno zaslat ve prospěch účtu pořadatele tak, aby nejpozději v pátek 3.9.2020 byla připsána na účet. Přihláška je platná až po zaplacení startovného.

Dodatečná registrace přímo na místě v den konání závodu je možná jen do dosažení maximální kapacity závodu 220 závodníků. Startovné v tomto případě činí 250 Kč.

Chlapci a dívky v dětských kategoriích do 15 let včetně mají při on-line registraci předem závod zdarma a startovné platit nemusí! Dodatečná registrace na místě je zpoplatněna symbolickou částkou 30 Kč. Pro zapsání do příslušných dětských kategorií je rozhodující datum narození dítěte.

Ochranná přilba je povinná pro závodníky ve všech kategoriích! Přihlášením na závod nebo podáním přihlášky (on-line, nebo na místě) bere každý závodník na vědomí a souhlasí s následujícím čestným prohlášením. Děti mohou závodit pouze s podepsaným souhlasem zákonného zástupce. Z důvodů rychlejšího odbavení u registrace doporučujeme rodičům tento souhlas vytisknout a podepsat předem.

Mladiství ve věku od 15 do 18 let mohou startovat rovněž pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce nebo v bezprostředním doprovodu dospělé osoby

Doplňující informace

Pro závodníky budou dostupné sprchy v zázemí fotbalové tribuny. V areálu hřiště bude k dispozici wapka s možností umytí kol.

Parkování automobilů bude možné v okolí hřiště. Prosíme dbejte zvýšené opatrnosti a pokynů pořadatelů.

Dále doporučujeme individuální úrazové připojištění a pojištění zodpovědnosti způsobené druhým osobám.

Ceny pro vítěze jednotlivých kategorií jsou symbolické a obnáší diplom a medaili.

Z akce může být pořízena fotografická dokumentace. Účastí na akci uděluje účastník závodu Šilheřovický šlaušek souhlas s pořízením a zveřejněním fotodokumentace své osoby, a to za účelem prezentace činnosti pořádajícího zapsaného spolku PSK, a k dalšímu zpracování osobních údajů pro vlastní potřebu PSK.

Občerstvení včetně teplého jídla a nápojů bude zajištěno v průběhu celého dne.

Časový harmonogram

- 9.00–09.45 Prezence dětí (dodatečné registrace pouze do vyčerpání kapacity závodu)
- 10.00–12.30 Prezence dospělých (dodatečné registrace pouze do vyčerpání kapacity závodů)
- 10.00–12.30 Dětské závody
- 12.30 Vyhlášení vítězů dětských závodů
- 13.00 Start muži / ženy 40 km (2 okruhy)
- 13.10 Start muži / ženy 20 km (1 okruh)
- 16.00 Oficiální ukončení závodu
- 16.30 Vyhlášení vítězů

Ke stažení

Propozice ke stažení.

Kontakt

+420 737 011 048
davidtomcik@email.cz psk2012@seznam.cz