Propozice

Propozice k závodu Šilheřovický šlaušek 2019

Letošní 7. ročník MTB závodu Šilheřovický šlaušek 2019 proběhne v sobotu 7.9.2019 v areálu hřiště TJ Sokol Šilheřovice, kde bude rovněž od 9:30 probíhat prezence a dodatečná registrace závodníků. Prezence dětí s možností dodatečné registrace na místě bude probíhat už od 9:00.

Start a cíl

Start i cíl je v areálu hřiště, resp. v jeho těsné blízkosti. Dětské závody mají start od 10:00 hod. Start hlavního závodů na 20 km a 40 km je stanoven na 13:00 hod. Pořadatel si vyhrazuje právo k časovému posunu startů v případě kolize s vyhlašováním výsledků dětských závodů nebo v případě jiných nenadálých událostí.

Kategorie

Zájemci se mohou přihlásit do jedné z následujících soutěžních kategorií:
1. trať 20 km
- muži 15-29 let (muži narození v letech 2004 – 1990)
- muži 30-39 let (muži narození v letech 1989 – 1980)
- muži 40-49 let (muži narození v letech 1979 – 1970)
- muži 50 + (muži narození v letech 1969 a dříve)
- ženy do 39 let včetně (ženy narozené do roku 1980 včetně)
- ženy 40 + (ženy narozené v roce 1979 a dříve)

2. trať 40 km
- muži 15-29 let (muži narození v letech 2004 – 1990)
- muži 30-39 let (muži narození v letech 1989 – 1980)
- muži 40-49 let (muži narození v letech 1979 – 1970)
- muži 50 + (muži narození v letech 1969 a dříve)
- ženy do 39 let včetně (ženy narozené do roku 1980 včetně)
- ženy 40 + (ženy narozené v roce 1979 a dříve)

3. dětská trať 3/6/9/12 km
- dívky 6-7 let (3 km / 1 kolo) (dívky narozené v letech 2013 – 2012)
- dívky 8-9 let (3 km / 1 kolo) (dívky narozené v letech 2011 – 2010)
- dívky 10-11 let (6 km / 2 kola) (dívky narozené v letech 2009 – 2008)
- dívky 12-13 let (9 km / 3 kola) (dívky narozené v letech 2007 – 2006)
- dívky 14-15 let (12 km / 4 kola) (dívky narozené v letech 2005 – 2004)
- chlapci 6-7 let (3 km / 1 kolo) (chlapci narození v letech 2013 – 2012)
- chlapci 8-9 let (3 km / 1 kolo) (chlapci narození v letech 2011 – 2010)
- chlapci 10-11 let (6 km / 2 kola) (chlapci narození v letech 2009 – 2008)
- chlapci 12-13 let (9 km / 3 kola) (chlapci narození v letech 2007 – 2006)
- chlapci 14-15 let (12 km / 4 kola) (chlapci narození v letech 2005 – 2014)

Informace o trati

Základní závodní trať o délce 20 km bude označena fáborky či šipkami a pojede se od hřiště mírně nahoru směrem k pískovně a Černém lesu. Součástí trasy je i 3km okruh dětského závodu.

Závodníci v kategorii 40 km pojedou dva okruhy, závodníci v kategorii 20 km jedou pouze jeden základní okruh. Trasa vede po lesních a polních cestách a pěšinách (hliněných, šotolinových, kamenitých) a z důvodů několika techničtějších úseků je vhodná především pro horská kola, ale sjízdná je i na trekových kolech. Na trati bude umístěna také občerstvovací stanice, kde budou k dispozici nápoje a ovoce. Aktuální mapa s GPS souřadnicemi je k dispozici na serveru Bikemap.net.

Dětská trať má základní délku 3 km. Start i cíl je společný s hlavním závodem a dětský okruh částečně kopíruje část hlavního závodního okruhu. Vyjíždí se taktéž od hřiště za mírného stoupání nahoru směrem k Černém lesu, ale před pískovnou se zabočuje dolů doleva.

Dle zvolené kategorie pojedou chlapci a dívky 1, 2 , 3 nebo 4 závodní kola o celkové délce 3, 6, 9 nebo 12 km. Aktuální mapa s GPS souřadnicemi je rovněž k dispozici na serveru Bikemap.net.

Podmínky účasti

Podmínkou účasti na závodu je registrace a zaplacení startovného ve výši 200 Kč nejpozději do 4. 9. 2019. Platbu je nutno zaslat ve prospěch účtu organizátora tak, aby nejpozději ve středu 4. 9. 2019 byla připsána na účet.

Dodatečná registrace přímo na místě v den konání závodu je možná jen do dosažení maximální kapacity závodu, tj. 300 závodníků včetně dětí. Startovné v tomto případě činí 250 Kč. Chlapci a dívky v dětských kategoriích do 15 let včetně mají závod zdarma a startovné platit nemusí! Pro zapsání do příslušných dětských kategorií je rozhodující datum narození dítěte.

Ochranná přilba je povinná pro závodníky ve všech kategoriích! Přihlášením na závod nebo podáním přihlášky (on-line, nebo na místě) bere každý závodník na vědomí a souhlasí s následujícím čestným prohlášením. Děti mohou závodit pouze s podepsaným souhlasem zákonného zástupce. Z důvodů rychlejšího odbavení u registrace doporučujeme rodičům tento souhlas vytisknout a podepsat předem.

Mladiství ve věku od 15 do 18 let mohou startovat rovněž pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce nebo v bezprostředním doprovodu dospělé osoby.

Doplňující informace

Pro závodníky budou dostupné sprchy v zázemí fotbalové tribuny. V areálu hřiště bude k dispozici wapka s možností umytí kol.

Parkování automobilů bude možné v okolí hřiště. Prosíme dbejte zvýšené opatrnosti a pokynů pořadatelů.

Dále doporučujeme individuální úrazové připojištění a pojištění zodpovědnosti způsobené druhým osobám.

Z akce může být pořízena fotografická dokumentace. Účastí na akci uděluje účastník závodu Šilheřovický šlaušek souhlas s pořízením a zveřejněním fotodokumentace své osoby, a to za účelem prezentace činnosti pořádajícího zapsaného spolku PSK, a k dalšímu zpracování osobních údajů pro vlastní potřebu PSK.

Občerstvení včetně teplého jídla a nápojů je zajištěno v průběhu celého dne.

Časový harmonogram

- 9.00–09.45 Prezence dětí s možností dodatečné registrace
- 09.30–12.30 Prezence dospělých s možností dodatečné registrace
- 10.00–12.00 Dětské závody
- 12.00–12.30 Vyhlášení vítězů dětského závodu
- 13.00 Start muži / ženy 40 km (2 okruhy)
- 13.05 Start muži / ženy 20 km (1 okruh)
- 16.00 Oficiální ukončení závodu
- 16.30 Vyhlášení vítězů

Kontakt

+420 737 011 048
davidtomcik@email.cz
psk2012@seznam.cz
www.prajzsky-sk.eu