Propozice

Propozice k závodu Šilheřovický šlaušek 2023

Letošní 11. ročník MTB závodu Šilheřovický šlaušek 2023 se uskuteční v sobotu 9. 9. 2023 v areálu hřiště TJ Sokol Šilheřovice, kde bude rovněž od 10:00 probíhat prezence a dodatečná registrace závodníků do hlavního závodu. Prezence dětí s možností dodatečné registrace na místě bude probíhat od 9:00 do 9:45 nebo do vyčerpání kapacity závodu.

Start a cíl

Start i cíl závodu je v těsné blízkosti fotbalového hřiště. Dětské závody startují v jednotlivých vlnách od 10:00 hod. Pořadí startu jednotlivých kategoriích určuje pořadatel na místě dle počtu účastníku v daném závodu. Start hlavního závodů na 20 km a 40 km je stanoven na 13:00 (40 km) a 13:10 (20 km).
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu termínu závodu vlivem nepříznivého počasí, nepředvídatelných událostí či mimořádných vládních ochranných a zdravotních opatření a právo k časovému posunu startů v případě kolize s vyhlašováním výsledků závodů nebo v případě jiných nenadálých událostí.

Kategorie

Zájemci se mohou přihlásit do jedné z následujících soutěžních kategorií:

1. trať 20 km
- muži 15-29 let (muži narození v letech 2008 – 1994)
- muži 30-39 let (muži narození v letech 1993 – 1984)
- muži 40-49 let (muži narození v letech 1983 – 1974)
- muži 50 + (muži narození v letech 1973 a dříve)
- ženy do 39 let včetně (ženy narozené do roku 1984 včetně)
- ženy 40 + (ženy narozené v roce 1983 a dříve)

2. trať 40 km
- muži 15-29 let (muži narození v letech 2008 – 1994)
- muži 30-39 let (muži narození v letech 1993 – 1984)
- muži 40-49 let (muži narození v letech 1983 – 1974)
- muži 50 + (muži narození v letech 1973 a dříve)
- ženy do 39 let včetně (ženy narozené do roku 1984 včetně)
- ženy 40 + (ženy narozené v roce 1983 a dříve)

3. dětská trať 3/6/9/12 km
- dívky 6-7 let (3 km / 1 kolo) (dívky narozené v letech 2017 – 2016)
- dívky 8-9 let (3 km / 1 kolo) (dívky narozené v letech 2015 – 2014)
- dívky 10-11 let (6 km / 2 kola) (dívky narozené v letech 2013 – 2012)
- dívky 12-13 let (9 km / 3 kola) (dívky narozené v letech 2011 – 2010)
- dívky 14-15 let (12 km / 4 kola) (dívky narozené v letech 2009 – 2008)
- chlapci 6-7 let (3 km / 1 kolo) (chlapci narození v letech 2017 – 2016)
- chlapci 8-9 let (3 km / 1 kolo) (chlapci narození v letech 2015 – 2014)
- chlapci 10-11 let (6 km / 2 kola) (chlapci narození v letech 2013 – 2012)
- chlapci 12-13 let (9 km / 3 kola) (chlapci narození v letech 2011 – 2010)
- chlapci 14-15 let (12 km / 4 kola) (chlapci narození v letech 2009 – 2008)

Informace o trati

Základní závodní trať o délce 20 km bude označena fáborky či nasprejovanými šipkami a začíná polní cestou za hřištěm, mírným jihozápadním stoupáním směrem k pískovně a Černém lesu. Součástí trasy je také 3km okruh dětského závodu.

Závodníci v kategorii 40 km pojedou dva okruhy, závodníci v kategorii 20 km jedou pouze jeden základní okruh. Trasa vede po lesních a polních cestách a pěšinách (hliněných, šotolinových, kamenitých i zpevněných) a z důvodů několika techničtějších úseků je vhodná především pro horská kola, ale sjízdná je i na trekových kolech. Aktuální mapa s GPS souřadnicemi je k dispozici na serveru Mapy.cz a je stejná, jako loni.

Dětská trať má základní délku 3 km. Start i cíl je společný s hlavním závodem a dětský okruh částečně kopíruje část hlavního závodního okruhu. Vyjíždí se taktéž od hřiště mírným jihozápadním stoupání směrem k Černém lesu, ale před sjezdem do pískovny se u lesa zabočuje směrem doleva dolů k bažantnici.

Dle zvolené kategorie pojedou chlapci a dívky 1, 2, 3 nebo 4 závodní kola o celkové délce 3, 6, 9 nebo 12 km. Aktuální mapa s GPS souřadnicemi je taktéž k dispozici na serveru Mapy.cz a je rovněž stejná, jako loni. Jedná se o malý okruh vyznačený v mapě od startu do cíle body s čísly 47, 48, 49, 50 a 51 .

Výsledky a měření

Měření závodu bude realizováno profesionální časomírou a každý závodník obdrží u prezence nevratný elektronický čip, který je součástí startovního čísla. Výsledky závodu budou po ukončení zveřejněny v prostorách akce a posléze zveřejněny na internetových stránkách Prajzsky-SK.eu.

Podmínky účasti

Podmínkou účasti na hlavním závodu je registrace a zaplacení startovného ve výši 300 Kč nejpozději do 6. 9. 2023. Platbu je nutno zaslat ve prospěch účtu pořadatele tak, aby nejpozději v pátek 8. 9. 2023 byla připsána na účet. Přihláška je platná až po zaplacení startovného.

Dodatečná registrace přímo na místě v den konání závodu je možná jen do dosažení maximální kapacity závodu 250 závodníků. Startovné v tomto případě činí 350 Kč.

Chlapci a dívky v dětských kategoriích do 15 let včetně mají při on-line registraci předem snížené startovné v ceně 50 Kč! Dodatečná registrace na místě je zpoplatněna částkou 100 Kč. Pro zapsání do příslušných dětských kategorií je rozhodující datum narození dítěte.

Ochranná přilba je povinná pro závodníky ve všech kategoriích! Přihlášením na závod nebo podáním přihlášky (on-line, nebo na místě) bere každý závodník na vědomí a souhlasí s následujícím čestným prohlášením. Děti mohou závodit pouze s podepsaným souhlasem zákonného zástupce. Z důvodů rychlejšího odbavení u registrace doporučujeme rodičům tento souhlas vytisknout a podepsat předem.

Mladiství ve věku od 15 do 18 let mohou startovat rovněž pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce nebo v bezprostředním doprovodu dospělé osoby.

Doplňující informace

Pro závodníky budou dostupné sprchy v zázemí fotbalové tribuny. V areálu hřiště bude k dispozici wapka s možností umytí kol.

Parkování automobilů bude možné v okolí hřiště. Prosíme dbejte zvýšené opatrnosti a pokynů pořadatelů.

Dále doporučujeme individuální úrazové připojištění a pojištění zodpovědnosti způsobené druhým osobám.

Ceny pro vítěze jednotlivých kategorií jsou symbolické a obnáší diplom a medaili.

Z akce může být pořízena fotografická dokumentace. Účastí na akci uděluje účastník závodu Šilheřovický šlaušek souhlas s pořízením a zveřejněním fotodokumentace své osoby, a to za účelem prezentace činnosti pořádajícího zapsaného spolku PSK, a k dalšímu zpracování osobních údajů pro vlastní potřebu PSK.

Občerstvení včetně teplého jídla a nápojů bude zajištěno v průběhu celého dne.

Časový harmonogram

- 9.00–09.45 Prezence dětí (dodatečné registrace pouze do vyčerpání kapacity závodu)
- 10.00–12.30 Prezence dospělých (dodatečné registrace pouze do vyčerpání kapacity závodů)
- 10.00–12.00 Dětské závody
- 12.15 Vyhlášení vítězů dětských závodů
- 13.00 Start muži / ženy 40 km (2 okruhy)
- 13.10 Start muži / ženy 20 km (1 okruh)
- 16.00 Oficiální ukončení závodu
- 16.15 Vyhlášení vítězů

Kontakt

+420 737 011 048
davidtomcik@email.cz
psk2012@seznam.cz